Razpis Izrednega občnega zbora

Upravni odbor Študentskega klub GROŠ sklicuje Izredni občni zbor, ki bo potekal 24. 10. 2017 ob 19:00 v prostorih ŠK GROŠ na Industrijski 1g, 1290 Grosuplje.

Študentski klub vabi vse člane in tudi ostale zainteresorane, da se udeležijo občnega zbora. Po zaključku uradnega dela bo sledilo druženje z manjšo pogostitvijo.

Dnevni red:

   1) Potrditev dnevnega reda

   2) Pregled delovanja v letu 2016/2017

   3) Projektni in finančni načrt za leto 2017/2018

   4) Predstavitev kandidatov za volitve v organe in volitve svetnika ŠKIS ter ŠOLS

   5) Volitve v organe kluba GROŠ

   6 ) Volitve za svetnika zveze ŠKIS in svetnika ŠOLS

   7) Sprejetje akta o Finančnem delovanju

   8) Sprejetje akta o Sistematizaciji dela

   9) Sprejetje akta o ravnanju z osebnimi podatki

   10) Sprejetje akta o dijaški sekciji

   11) Mnenja in predlogi prisotnih članov

 

Dogodki